ارزیابی خسارت وارده بر ماشین آلات عمرانی توسط کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و کارخانجات

اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های مختلف در حوزه راه سازی و ساختمان سازی مستلزم در اختیار داشتن تجهیزات زیادی هستند. این تجهیزات زیرسازی که با نام ماشین آلات عمرانی می‌شناسیم در جریان انجام کار و یا اتفاق‌هایی ممکن است خسارات زیادی به آن‌ها وارد شود به همین دلیل ما در این یاداشت به ارزیابی این تجهیزات که بسیار زیاد هستند می‌پردازیم.

ماشین آلات عمرانی عمده تجهیزاتی هستند که برای اهدافی چون ساخت و ساز و بهره برداری از انواع منابع به کار می روند. ممکن است به علت های مختلفی این ماشین آلات دچار عیب و نقص شوند و خساراتی به این تجهیزات وارد شود. ارزیابی این خسارات توسط کارشناس انجام می شود. نوع نقص این تجهیزات با یکدیگر متفاوت است.

انواع ماشین آلات عمرانی با توجه به نوع کاربردشان دسته بندی می شوند. ماشین آلات عمرانی عموما به سه دسته سنگین، نیمه سنگین و سبک تقسیم می شود. این ماشین آلات هر کدام به صورت خاص کاربرد دارند. برخی از این تجهیزات تولید داخل و برخی از آنها تولیدات خارج است. بنابراین بررسی خسارت آنها به دقت بالا نیاز دارد. بولدزر، غلتک، بچینگ، لودر، گردیر، بیل، تجهیزات حفر، بالابر‌ها از نمونه‌های مورد ارزیابی هستند.

خسارات وارده بر ماشین آلات عمرانی

ماشین آلات عمرانی که در حین کار دچار نقص فنی می شوند عمدتا خساراتی را به کار و خساراتی از جمله هزینه تعمیر و نگهداری را متحمل می شوند. تجهیزات عمرانی معمولا دچار سوختگی، شکستگی، پارگی و غیره می شوند. برای تعمیر و نگهداری این تجهیزات نیاز است تا میزان بودجه مناسب تعیین شده و به ثبت حسابداری برسد و تشریفات رسمی در خصوص آن به انجام برسد. حال میزان این بودجه و میزان کل خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و کارخانجات تعیین می شود. در مجموعه های عمرانی معمولا نوع خسارت نیز به تایید کارشناس می رسد.

تعیین نوع خسارت ماشین آلات عمرانی

با توجه به اینکه امروزه ممکن است به دلایل مختلف نقص فنی،  عدم تسلط کارکنان به نحوه استفاده از دستگاه، عدم استفاده از روش صحیح و استاندارد در کارایی مناسب دستگاه ها ممکن است خساراتی به آنها وارد شود. بررسی علل وارد شدن خسارت به این تجهیزات توسط کارشناس انجام می شود. کارشناس در بررسی نقص دستگاه ها از روش هایی چون بررسی آمار های مربوط به خرابی دستگاه و تجهیزات، بررسی انواع نقص های فنی دستگاه های جدید و قدیم استفاده می کند. در بسیاری از این موارد ممکن است ارزیابی ماشین آلات ساختمانی همزمان با ارزیابی میزان خسارت به پروژه‌های عمرانی نیز باشد. برای مثال فرض کنید که روند ساخت یک جاده و یا ساختمان به وسیله ابزار‌هایی صورت گیرد که کیفیت لازم را نداشته و طرق مختلف به پروژه‌های عمرانی و شهری خسارت وارد کند به همین دلیل نیز کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری و شهرسازی به ارزیابی خسارات در این زمینه می‌پردازد.