کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و تاسیسات کارخانجات و حق الامتیاز انرژی

انرژی یکی از موضوعات مهم و اساسی در صنعت استافراد زیادی در حوزه ایجاد، تولید، خرید و فروش و انتقال برق به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند. از همین رو موضوعاتی حول برق در صنعت و چگونگی تخصیص برق و حق الامتیاز‌های انرژی و همچنین دریافت پروانه‌ و مجوز‌های لازم در این خصوص شکل گرفته است. در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و تاسیسات کارخانجات به بررسی تعیین این حق الامتیاز‌ها، تعیین کارمزد، حق الامتیاز پروانه و کارمزد پروانه می‌پردازیم.

منظور از حق الامتیاز پروانه، هزینه‌ای است که بابت صدور پروانه استفاده از انرژی در صنعت برق پرداخته می‌شود. افراد حقیقی و حقوقی که در صنعت برق به صورت خصوصی اقدام به فعالیت در خصوص خرید، فروش، انتقال و توزیع برق می‌نمایند باید با توجه به دستورالعمل‌های پرداخت حق الامتیاز‌ها اقدام به پرداخت هزینه‌ها به صورت الکترونیکی کنند.

کارشناس دادگستری برق در تعیین میزان حق الامتیاز هر شخص و یا شرکت اقدام به بررسی ترازنامه، میزان سود و زیان و گردش حساب شرکت‌ها می‌نماید. افراد و یا شرکت‌هایی که وارد این حوزه می‌شوند در سال نخست از پرداخت حق الامتیاز پروانه معاف هستند اما در سال‌های بعد باید گزارش دقیق و اطلاعات معتبر در خصوص گزارش‌های مجموع عمومی و صورت‌حساب‌های خود را در اختیار کارشناسان قرار دهند.

حق الامتیاز پروانه متفاوت با کارمزد پروانه است و متقاضیان باید این کارمزد را به صورت یکجا به وزارت نیرو بپردازند. در واقع کارمزد پروانه در موارد خاص پرداخته می‌شود. یا برای صدور مجوز، یا برای اصلاح آن و یا برای انجام بازرسی‌های مختلف در خصوص پروانه فعالیت و استفاده از انرژی. تعیین میزان هزینه این مورد نیز بر اساس گزارش کارشناس برق و همچنین درخواست‌های متقاضی صورت می‌گیرد.

فرمول محاسبه حق الامتیاز پروانه در واقع تابعی از میزان درآمدی که شرکت‌ها از طریق پروانه کسب کرده‌اند و درآمد مورد انتظار وزارت نیرو از پروانه‌هایی که صادر کرده‌ است می‌باشد. کارشناس رسمی برق با توجه به فرمول‌هایی که نسبت این توابع را مشخص می‌نماید اقدام به تعیین دقیق حق الامتیاز می‌کند.

اما تعیین حق الامتیاز انرژی مستلزم دریافت گزارش روشنی از میزان سود و درآمد شرکت‌هاست. بعضی از شرکت‌ها دارای پروانه‌های متعددی هستند و یا در همان کار منابع درآمد دیگری هم دارند که به صورت خاص باید در تعیین حق الامتیاز اثر داده شود. اما در نظر نگرفتن و یا پنهان کردن این موضوع ممکن است باعث ایجاد پرونده برای متخلف و یا سلب و ابطال پروانه شود.

مبالغ و هزینه کارمزد پروانه‌ها نیز بستگی به نوع استفاده و نوع فعالیت شرکت‌ها دارد. بهره‌برداری، انتقال، توزیع، نگهداری، تجارت، صادرات، واردات و احداث هر کدام هزینه مشخصی دارند. همچنین بر اساس میزان تولید و یا انتقال مبالغ کارمزد نیز تغییر می‌کند.

در سال‌های اخیر توجه بیشتری به حق الامتیاز‌های انرژی و همچنین پرداخت و تعیین دقیق کارمزد‌ها شده است و جریمه‌هایی نیز برای تخلفات احتمالی و دیرکرد در نظر گرفته شده است. برای محاسبه دقیق میزان حق الامتیاز‌ها و یا مشاوره در خصوص آن می‌توانید با کارشناس رسمی برق تماس حاصل فرمائید. کارشناسان ما در همه نقاط کشور آماده ارائه خدمات در این خصوص می‌باشند.